Battesimi di Arwen e Lorenzo Tobias – 9 gennaio 2022